Prenájom kancelárie Žilina


  

Prenájom kancelárie Žilina - cenník celá budova

cena za prenájom m2/rok bez DPH
1,2,3,4. poschodie 45 EUR m2/rok
cena za prenájom m2/mesiac bez DPH
1. poschodie 3,75 EUR m2/mesiac
   

Prenájom kancelárie Žilina - cenník po dvoch poschodiach

cena za prenájom m2/rok bez DPH
1,2. poschodie 58 EUR m2/rok
3,4. poschodie 41 EUR m2/rok
cena za prenájom m2/mesiac bez DPH
1,2. poschodie 4,83 EUR m2/mesiac
3,4. poschodie 3,42 EUR m2/mesiac
   

Prenájom kancelárie Žilina - cenník po poschodiach

cena za prenájom m2/rok bez DPH
1. poschodie 70 EUR m2/rok
2. poschodie 60 EUR m2/rok
3. poschodie 50 EUR m2/rok
4. poschodie 40 EUR m2/rok
cena za prenájom m2/mesiac bez DPH
1. poschodie 5,83 EUR m2/mesiac
2. poschodie 5,00 EUR m2/mesiac
3. poschodie 4,16 EUR m2/mesiac
4. poschodie 3,33 EUR m2/mesiac
 

Prenájom kancelárie Žilina - cenník energie

vodné, stočné, plyn, elektrina - zálohové platby podľa tabulky
1x ročne vyúčtovanie - fakturované podľa skutočnej spotreby

cena za energie m2/rok bez DPH
1,2,3,4. poschodie 9,12 EUR m2/rok
cena za energie m2/mesiac bez DPH
1,2,3,4. poschodie 0,76 EUR m2/mesiac
telefón: +421 905 871614
e-mail: aden@aden.sk